Multiple values

Ledarutbildning

För att vara Sveriges bästa ledare behöver vi hålla oss uppdaterade om scoutmetoden, målspår och hela vår verksamhet, därför är det viktigt att vi med jämna mellanrum går på utbildningar som Scouterna arrangerar. Det är inte bara roligt och utvecklande utan ett måste om vi ska kunna överträffa scouternas förväntningar i varje möte.

Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter emellan och mellan scouter och ledare! I alla våra möten upplever den enskilda scouten en verksamhet som är så bra att den inte kan tänka sig något roligare, mer spännande eller mer utvecklande. Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och stöttas av ledare som känner sig trygga och förberedda. Därför ska vi utbilda oss!

Scouterna, och därmed kåren, har en obligatorisk kurs som alla ledare måste gå vart tredje år för att få vara ledare. Den heter Trygga möten och syftar till att ge ledare verktyg för att kunna skapa en trygg miljö för barn och ungdomar. Att ledarna ska kunna förebygga övergrepp och veta hur de ska bete sig om de tror att någon far illa.

>> Läs mer, eller gå kursen, på vår sida om Trygga möten <<

Leda scouting är nästa ledarutbildning som du kan gå och vi ser gärna att du går den under ditt första år som ledare. Leda scouting är utbildningen för dig som är ny som scoutledare och vill lära dig mer om Scouternas vision, mål och om hur du skapar verksamhet.

>> Läs mer om kursen Leda scouting på Scouternas folkhögskola <<

Det finns många utbildningar för dig under din scoutledarkarriär och du hittar dem på Scouternas folkhögskolas webbplats. I många fall står kåren för kostnaden för din kurs.

Kontakta vår utbildningsansvarige, Gabriella Sahlin, om du har gått en kurs eller om du vill veta mer om hur det går till.