Sjöscoutkåren S:t Göran är en förening med ca 200 medlemmar. Varje medlem, oavsett ålder, har rätt att vara med och bestämma om hur det ska gå till i kåren.

Det är skillnad på ett företag, där man köper en produkt eller tjänst, och en förening. I föreningen är du som scout medlem och har möjlighet att med hjälp av demokrati bestämma hur det ska fungera i kåren. För oss är det viktigt att alla våra medlemmar är delaktiga i bestämmandet. Du kan läsa mer om hur vi jobbar med det på sidan kårdemokrati.

Medlem i Scouterna blir man när man betalar sin medlemsavgift. Som medlem är du försäkrad, du får bära scoutdräkten och du som yngre scout får hem en tidning.

Dina medlemsuppgifter finns registrerade i Scouternas register Scoutnet. Där kan du själv ändra adress och annat. Behöver du hjälp, fråga din avdelningsledare efter den som hanterar medlemsregistret på din avdelning.