Reforma 09

Ditt medlemskap

Sjöscoutkåren S:t Göran är en förening med ca 200 medlemmar. Varje medlem är lika viktig för oss och här hittar du information som rör dit medlemskap.

 

I scouterna har varje medlem, oavsett ålder, rätt att vara med och bestämma om hur det ska gå till i kåren. För oss är det viktigt att alla våra medlemmar är delaktiga i bestämmandet. Du kan läsa mer om hur vi jobbar med det på sidan kårdemokrati.

 

Din medlemsavgift

Medlem i Scouterna blir man när man betalar sin medlemsavgift. I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 700 kronor per termin för scouter. Ledare betalar inte avgift till kåren utan endast till distriktet och Scouterna. För närvarande är den 150 kronor per termin.

Medlemsavgiften faktureras från distriktet, därför är det viktigt att Scoutnet (vårt medlemsregister) är uppdaterat då namn och adresser tas därifrån.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distriktet och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna – WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Stödmedlemmar
Stödmedlemmar får gärna betala en stödavgift direkt till kåren till vårt bankgiro 5208-0017. Märk med stödavgift och namn.

Medlemsförsäkring

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten.

I försäkringen ingår olycksfallsförsäkring, Självriskreducering för motorfordon och hem, allriskförsäkring samt en reseförsäkring. Du kan läsa mer om medlemsförsäkringen HÄR.

Medlemstidning

Som medlem i Scouterna får du Tidningen Scout hem i brevlådan fyra gånger om året. En tidning om scouting, äventyr och utmaningar.

Vill du avsluta ditt medlemskap?

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela snarast det till ledarna på din avdelning.

När du avslutar ditt medlemskap stoppas utskick, och påminnelser, av fakturan för medlemsavgift. Dessutom får personer som väntar i kö på att få bli medlemmar chans att snabbare bli det.