Kårens ledare och funktionärer

I kåren finns det personer som är aktiva både på avdelningsnivå, som scoutledare, och så finns det personer som sköter andra, administrativa eller praktiska, sysslor. De så kallade ”funktionärerna”.

Behöver du komma i kontakt med ledare på någon specifik avdelning hittar du kontaktuppgifter till dem på respektive avdelnings sida.

Sidan kommer uppdateras inom kort!