En scoutkår är en demokratisk organisation – det betyder att alla medlemmar har rätt att vara med och bestämma om kåren.

Varje år hålls därför ett årsmöte – också kallat ”kårstämma” – där alla som är medlemmar i Sjöscoutkåren S:t Göran bestämmer om verksamheten tillsammans.

Mellan kårens årsmöten har vi en styrelse som styr kåren mellan kårstämmorna.

I vår kår tycker vi att det är viktigt med demokrati och tror att scoutingen blir bättre om alla får vara med och tycka till. Därför brukar avdelningarna skriva förslag – motioner – till kårstämman ungefär en månad innan den hålls. På kårstämman är alla medlemmar inbjudna och allas röster är lika viktiga.

När kårstämman är över har vi fått en ny styrelse som har en ny arbetsplan att jobba efter.

 

Har du proto-koll?

Föreningar har ofta många dokument. Anledningen till att vi har dem är att vi ska komma ihåg vad vi har bestämt tillsammans.

Ett protokoll är samma sak som anteckningar från ett möte. På kårstämman skrivs ett kårstämmoprotokoll och på styrelsemötena ett styrelsemöteprotokoll. Ofta börjar man med att skriva när mötet hölls och vilka som var på mötet.

Stadgar är regler för hur föreningen ska drivas. Där står det till exempel att vi ska ha kårstämmor och att styrelsen ska ha en ordförande.

 

Om du har idéer som du vill skicka till styrelsen direkt kan du kontakta dem på ks@stgscout.se.