Vår styrelse

Styrelsen leder kårens arbete mellan årsmötena och har till exempel ansvar för kårens ekonomi och för att kåren utvecklas. Om vi behöver ta ett beslut som rör alla kårens avdelningar är det i styrelsen som det beslutet tas.

 

Styrelse

Patriq Banach

Ledamot