Bli scout i Sjöscoutkåren Sankt Göran!

I Scouterna hittar du både utmaningar och nya kompisar, oavsett var du bor eller hur du gammal du är. Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Och du är självklart med och bestämmer vad vi ska hitta på.

I Sjöscoutkåren S:t Göran får du prova på nya saker. I den lilla gruppen, patrullen, får du nya kompisar och öva på att leda dig själv och andra. I Scouterna blir du redo för livet.

När kan jag bli scout?

Du kan börja i Scouterna från och med hösten det år då du fyller 8 år. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout. Ledare kan du vara sedan hela livet.

Vad gör vi?

Eftersom vi är sjöscouter handlar mycket av det vi gör om sjön. Från maj till oktober seglar vi på Lilla Essingen i Stockholm och däremellan håller vi till i vårt hus Mårten Triewalds Malmgård i Marieberg på Kungsholmen i Stockholm

Hur blir jag medlem?

Alla är välkomna att bli scouter i Sjöscoutkåren S:t Göran, men vi har lång kö till våra avdelningar eftersom det är många som vill bli scouter hos oss. För att ställa dig eller ditt barn i kön, gå vidare till köformulär (öppnas i nytt fönster).

Då vi är i behov av ledare kan vi i vissa fall erbjuda förtur i kön om du har möjlighet att engagera dig.
Vad det innebär kan du läsa om HÄR

Hur görs antagningen?

Antagningen till oss sker i steg. Det första är syskonförtur vilket innebär att om barnet som söker i dagsläget har ett äldre syskon på scouterna så går barnet före i kön och blir erbjuden plats först.

I det andra steget så tillfrågas dom som har skrivit i anmälan att dom kan hjälpa till i kåren, dessa intervjuas därefter om det finns en roll som passar och man väljer att engagera sig i kåren får ens barn också förtur i kön, så kallad ledarförtur.

Sist tar vi in från vår kö, för att detta ska bli så rättvist som möjligt så klassas alla som anmält sig innan 31 augusti året innan barnet ska börja hos oss som tidigt anmälda och lottning sker bland dessa i första hand och hänsyn tas så att det blir en jämn könsfördelning på våra avdelningar. Därefter tillfrågas barn anmälda efter 31 augusti i den ordning anmälan inkommit om platser kvarstår efter lottningen.

Vilka är vi?

Alla våra funktionärer och ledare är ideella och gör en stor insats för verksamheten.
Kolla in våra ledare och funktionärer här eller styrelsen här.