Photo by Maximilian Meyer on Unsplash
Photo by Maximilian Meyer on Unsplash

Vår organisation

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi nio avdelningar fördelade på två spåraravdelningar, två upptäckaravdelningar, tre äventyraravdelningar, en utmanaravdelning och en roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan, antingen på varvet eller i villan.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

En gårdsfogde sköter om vår villa och mindre reparationer. En till två gånger om året träffas vi en heldag för att göra lite större underhåll i och omkring villan eller våra båtar. Vi har också en båtfogde och en båtgrupp som kontinuerligt arbetar med båtarna.

Klicka här för att se kårens organisation.