Säkerhet

Kris och olycka

Här hittar du steg-för-steg vad du gör om en allvarlig olycka har inträffat inom verksamheten. Längre ner på sidan hittar du information och förberedelsematerial som du kan ha med i verksamhetens planering INNAN en olycka sker eller kris uppstår.

Sidan är under uppbyggnad och infon är ej korrekt ännu. Kontakta ordförande Vendela Magnusson på telefon 073-310 16 10 om allvarlig olycka/incident inträffat!