Foto Eva Edsjö _7_

Bli ledare

Det är engagerade ledare och funktionärer som gör verklig skillnad för våra scouter. Just nu är det viktigare än någonsin att erbjuda barn och unga en bra, intressant och meningsfull fritid. Där spelar vi i Sjöscoutkåren S:t Göran en viktig roll.

Scouterna finns till för, och leds av, unga med stöd av vuxna. Som vuxen har vi en viktig roll. Vi fungerar som mentor och förebild och vi ger våra barn och unga möjligheter att växa som människor och bli redo för livet. Genom oss får barn och unga lära sig hur demokrati fungerar, varför tolerans och förståelse är viktigt och framförallt hur man är en schysst kompis och medmänniska.

Att vara sjöscoutledare är inte bara utvecklande och roligt – det är också en chans att få njuta av sjöliv, friluftsliv och läger tillsammans med scouter och andra ledare. Du behöver inte själv ha varit scout som barn för att vara en bra ledare, det viktiga är ditt engagemang. Scoutingen lär du dig tillsammans med scouterna.

Vi investerar gärna i dig och erbjuder alla utbildningar som krävs om du kan tänka dig investera tid för att tillsammans med oss göra barn och ungdomar redo för livet! Scouternas folkhögskola erbjuder både introduktionsutbildningar för dig som är ny i ditt uppdrag och fördjupningsutbildningar när du kommit längre.

Hör av dig till vår ordförande, ordf@stgscout.se, om du är intresserad av att bli ledare eller vill veta mer!

Du kan också vara funktionär

Du kan, som vuxen, engagera dig i kåren utan att vara ledare på avdelning. Då är du funktionär och en viktig kugge i hjulet för vår verksamhet. Även detta ger ditt barn förtur i kön. Vi har ett flertal grupper i kåren med olika funktionärsposter som är minst lika viktiga som att vara ledare på en avdelning. Det kan tex handla om att sköta kårens ekonomi, Ha hand om vårt material, vara gårdsfogde, hjälpa till med våra båtar eller något annat. Är du intresserad av att vara funktionär kontaktar du vår ordförande för att höra efter vilka poster som behöver fyllas för tillfället.

  • Att i samband med att du blir ledare, gå kursen Trygga möten.
    Kursen utbildar scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Möten-kursen vart tredje år. Du måste vara medlem i kåren för att kunna gå kursen.
  • Att under första terminen försöka gå kursen Leda Scouting. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda scouting ger dig möjlighet att välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildning just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.
  • Att delta på avdelningens veckomöten, vara i god tid till möten för att förbereda och stanna kvar efter mötet tills lokalen är återställd och städad.
  • Att ca 2 ggr/ år i möjligaste mån delta på kårens ledarhelg/utbildning, ibland sker det kvällstid under ett par kvällar och ibland åker vi tillsammans bort en helg.
  • Att i möjligaste mån delta på de hajkerna/övernattningar/läger som avdelningen tillsammans kommit överens om.
  • Att du ställer upp minst två terminer annars får ditt barn som fått förtur i kön sluta ihop med dig och åter ställa sig i kön.