0H3A4881

Rapportera!

I vår verksamhet behöver vi rapportera in saker med jämna mellanrum. Här hittar du de olika rapporter vi har och en beskrivning för hur och när de fylls i.

Seglingsrapport

Seglingsrapport ska fyllas i efter varje seglingsmöte/annan segling och fylls i av seglingsansvarig.

Fyll i Seglingsrapport

Närvarorapportering

Vi använder systemet Skojjt för att registrera närvaro efter våra aktiviteter. I systemet går det också att generera lägerbidrag-blanketter och lägga in information om märkestagning och progress inom våra utbildningar för skepparbevis.

Det finns instruktioner i systemet om hur det används men stöter du på problem kan du maila till admin@stgscout.se.

>> Du hittar Skojjt här <<

Rapport till kårstyrelsen inför styrelsemöte

Inför styrelsemöten behöver kårstyrelsen veta vad som händer på avdelningarna och i verksamheten. Därför fyller avdelningsledare samt funktionärer i en rapport om det. Rapporterna lämnas före styrelsens möten, se kalendariet.

Fyll i rapport för Avdelning/Avdelningsledare

Fyll i rapport för Funktionärer