puffbild_1_barn_leker

Trygga möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker. Sedan 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare i Scouterna att utbilda sig i Trygga Möten. Syftet med kursen är att rusta ledare för att våga agera om något händer. Att ge ledare verktyg för att kunna skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, där de kan förebygga övergrepp och veta hur de kan bete sig om de tror att någon far illa. Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola. Scouterna, och därmed vår scoutkår, har denna utbildning som obligatorisk för alla våra ledare och den ska förnyas  vart tredje år.

>> Gå ”Trygga Möten” – webbkurs för scoutledare här <<

>> Läs mer om kursen ”Trygga Möten” <<

Efter att du som ledare gått kursen, skicka ett mail till vår kårutbildare, Gabriella Sahlin, så registrerar hon att du gått kursen.