Rolf Berglund får vandringspriset 2023

8 juli, 2023 av Vendela Magnusson

Vi vill nominera Rolf Berglund för han har varit den finaste och snällaste och en av de mest lojala ledarna vi har. Han finns alltid där för att ställa upp och hjälpa till och för det vill vi säga tack!

Scouterna i Drakdräparna, Svärdet

När nomineringarna för Rolf Berglund började trilla in, var det ofta med kommentaren ”men han har säkert redan fått priset”. Så självklart kändes det för många.

Rolf är en uppskattad ledare bland sina scouter, och har varit så i många år. Han arrangerar och har arrangerat många seglatser och andra äventyr för Drakdräparna. Men Rolf är också helhjärtat närvarande i flera andra grupperingar.

Redan 1983 blev Rolf ledare i kåren. Under 80-talet var han tongivande i den första båtgruppen. Han såg till så att kåren fick fler båttyper att segla med. Han var också en av de tre som jobbade med kårens första seglingstrappa, bestående av tre olika båttyper och en stegvis ökande svårighetsgrad för scouterna. Denna trappa är fortfarande grunden i vår seglingsverksamhet. 

Fram till 1989 var Rolf avdelningsledare på Primusgastarna. Han fortsatte därefter som skeppare i flera år. 2017 rekryterades han som materialfogde. I samband med det, startade han upp en faddergrupp för Hräsvelg och var drivande i att få båten sjöduglig. Sedan flera år är han engagerad som ledare i Drakdräparna – under en tid var han snudd på den enda ledaren. 2021 fick han förtjänstmärke GULD.

Rolf är och har varit en viktig kugge när det gäller kårens sjöverksamhet, båtar och drakdräparnas seglingar. Som flaggskeppare har Rolf kårens högsta skepparbehörighet. Han ser potentialen inte bara hos sina scouter, utan också i kårens verksamhet. Många är de gånger då han lämnat förslag på förbättringar på rutiner och strategier. Samtidigt är han inte rädd att kavla upp ärmarna och hjälpa till, varhelst någon behöver ett handtag. Han kör utrustning och båtar, han hjälper till vid sjösättning och båtupptagning. Rolf brinner för segling och båtvård, men mest av allt mest brinner han för sina scouter. 

För det är vi dig tacksam, Rolf. Tack för ditt fina engagemang i vår kår!