Kårstämma 2023!

18 februari, 2023 av Gabriella Sahlin

Varmt välkommen på kårstämman den 19 februari kl 14 i villan.

Dagordning, motioner och andra dokument hittar du på driven under: kåren/kårstämma/2023/Stämma-alla dokument