Hamnen stängd

17 september, 2022 av Vendela Magnusson

Den flera årtionde långa eran med båtar vid Lilla Essinge båtklubb, är nu över. 2004 fick vi bygglovet för vår brygga vid Lilla Essingen, och idag, nästan 20 år senare, monterades bryggan ner.

Jag vill skicka ett stort tack till de cirka 35 personer (ledare, föräldrar och scouter) som hjälpte till med flytten och vinterlagring av flera båtar vid villan. Utan ert engagemang, hade vi haft stora problem :-). Ett extra stort tack vill jag skicka till Magnus Nilsson (vänster i bild), som inte bara lett dagens arbete, utan också drivit arbetet med allt vad det innebär av kommundiskussioner, lagring av båtarna under vintern, tillfällig brygguppsättning vid villan och en permanent brygglösning nästa sommar.

Till våren kommer vi ha en tillfällig lösning för båtarna utanför vår scoutgård, men nya bryggor byggs åt oss vid en annan hamn vid Lilla Essingen.