Ändrat båtansvar

26 oktober, 2021 av Vendela Magnusson

Båtgruppen har beslutat om förändrade ansvarsområden för grenarna.

De nya ansvarsområdena är dessa:

  • Spårare: Har inte huvudansvar för någon båt
  • Konvojen: Har huvudansvar för småjollarna, det vill säga optimister och laserbugg.
  • Primusgastarna: Avanti
  • Drakdräparna: RS Vision och Hräsvelg. De är dessutom ansvariga för flytbryggorna.
  • Motorbåtarna tas om hand av en nystartad motorbåtsgrupp med representanter från alla grenar.

Den som varit insatt tidigare vet att en av de största förändringarna här är för ledare och scouter i Konvojen. Hittills har de inte haft något ansvar för segelbåtar, vilket lett till att scouterna i spårarna tvättat och fixat till optimister inför sjösättning men när de kommit upp i Konvojen tappat arbetet med båtarna. Liksom övriga delar av vår verksamhet, bör båtvård och ägandekänslan kring båtarna växa i takt med att scouterna växer. Denna förändring hoppas vi att denna trappa blir bättre.

För att få en bättre koordinerad båtvård behöver vi ha en båtansvarig per gren, som tillsammans med båtfogde och ansvariga för resp båttyp kan planera vad som ska göras och se till att det finns scouter, ledare, eller föräldrar på plats när något behöver göras. Den båtansvarige per gren koordinerar arbetet och planeringen inom grenen, men någon på varje avdelning behöver förstås följa med beträffande status på båtarna etc.

Kontakta vår båtfogde Torbjörn om ni har några frågor eller funderingar kring detta!