I all verksamhet kan det bli tillbud eller hända olyckor.
På sjön kan det gå extra snabbt från härligt och roligt till farligt och allvarligt.

För vår Sjöverksamhet finns därför en Krisplan som alla ledare skall
ha läst och känna till innan sjösäsongen börjar. Den ska också finnas tillgänglig i vårt skjul vid vår brygga.

Dessutom finns Säkerhetsbestämmelser för hur vi skall hantera våra båtar.
Dessa är viktiga för hur vi bedriver vår verksamhet och ger också
begränsningar och krav beroende på vilken båt eller vilket område man
vill segla i. Att kunna säkerhetsbestämmelserna är ett krav för att bli
B-skeppare eller högre, men alla skall känna till att de finns och följa
lämpliga delar, som t.ex. Regler för Seglingsmöten i hemmavattnet.

Länkar