triewaldsgruppen
Bli scout nu

Vår villa heter Mårten Triewalds Malmgård och ligger nära Västerbroplan på sydvästra Kungsholmen.

Mårten Triewalds Malmgård tillhör idag Sjöscoutkåren S:t Göran men har sedan den uppfördes i slutet av 1600-talet tillhört många olika personer och verksamheter. Den är inte ensam i sitt slag, det finns ett trettiotal malmgårdar i Stockholm. Malmgårdarna tillhörde stadsbor i de högre klasserna som bodde trångt i Gamla Stan och ville ha lantlig avkoppling på lagom avstånd. Många av malmgårdarna ligger idag inbyggda i den moderna staden, men vår malmgård har fått bevara sin lantliga karaktär trots dess centrala läge.

Dess namn har den fått från vetenskapsmannen Mårten Triewald som tillsammans med bland annat Linné och Alströmer grundade Vetenskapsakademin. Triewald byggde Sveriges första ångmaskin och hade ett av Sveriges första dykbolag. Han intresserade sig även för biodling och odlade ananas där Kungsholmstorg ligger idag. Mårten köpte malmgården 1739 och hade den i sin ägo fram till sin död åtta år senare.

Sedan dess har den fungerat bland annat som franskt residens, porslinsfabrik och radioskola. På 1960-talet tog vi i Sjöscoutkåren S:t Göran över gården från militären. På den tiden växte träd genom golvet, men tack vare kårens dåvarande föräldraförening rustades huset upp ordentligt och fungerar än idag väl som föreningslokal.