Det finns ett pågående detaljplansarbete för att bygga 600 nya bostäder på Lilla Essingen. Detta gör att Lilla Essinge båtklubb där vi är medlemmar och har våra båtar måste flytta, och vi kan inte heller ha kvar vår egen brygga.

Under sommaren 2014 har vi varit i diskussion med alla 3 båtklubbarna på Lilla Essingen om hur vi kan lösa deras och vår situation på bästa sätt. Vi har skickat in våra synpunkter på denna detaljplan den 31/8.

Sjöscouternas synpunkt