Trygga Möten är en kurs som är obligatorisk för alla våra ledare.

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former. Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola. Scouterna, och kåren har denna utbildning som obligatorisk och den ska förnyas  vart tredje år.

Gå ”Trygga Möten”- webbkurs för scoutledare här.

>> Läs mer om Trygga Möten >>

Efter att du som ledare gått kursen, skicka beviset till vår kårordförande, Janna Bergvall, så lägger hon till dig på listan nedan.

Datum i  fet kursiv text är de som behöver gå kursen igen då intyget blivit för gammalt.

 

Förnamn Efternamn Trygga Möten
Alexander Dixner HT 2018
Alexandro Maiorana HT 2018
Anna Nyberg HT 2018
Anne-Li  Karlsson HT 2018
Birgitta Christensen HT 2018
Carl Carlheim-Gyllensköld HT 2016
Edith Arnell HT 2018
Edith  Lesage HT 2018
Erik Aronsson HT 2018
Fredrik Nohrborg HT 2018
Fredrik Frejd HT 2018
Fredrik Thunberg HT 2016
Freja Linusson – Hahn HT 2018
Georg Madisson HT 2017
Gustaf Ullberg HT 2018
Gustav Malmer HT 2018
Göran Kennebäck HT 2018
Hjalmar Nyquist HT 2016
Ida Åkerholm HT 2018
Janna Bergvall HT 2018
Jenny Jellerbo HT 2016
Karin (Kajsa) Lagerlund HT 2016
Kristina Höglund HT 2016
Linda Munkhammar HT 2017
Lisa Lindqvist HT 2018
Lizbeth Valck HT 2018
Magnus Nilsson HT 2018
Miranda Ruiz Fishman HT 2016
Monica Jellerbo HT 2016
Niklas Fredriksson HT 2018
Per Sandwall HT 2018
Peter Lundin HT 2018
Petrus Harlén HT 2018
Roger Nilsson HT 2016
Rolf Berglund HT 2018
Sophie Beckman HT 2018
Stefan Aronsson HT 2016
Styrbjörn Wegler HT 2018
Tilde Schlager HT 2018
Torbjörn Einarsson HT 2016
Tova Jarnerud HT 2017
Vendela Magnusson HT 2018
Viktoria Uggla
Wilma Gill HT 2018
Åsa Sandler HT 2018