Trygga Möten är en kurs som är obligatorisk för alla våra ledare.

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former. Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola. Scouterna, och kåren har denna utbildning som obligatorisk och den ska förnyas  vart tredje år.

Gå ”Trygga Möten”- webbkurs för scoutledare här.

>> Läs mer om Trygga Möten >>

Efter att du som ledare gått kursen, skicka ett mail till vår kårutbildare, Katarina Flood, så lägger hon till dig på listan nedan.

Datum i  fet kursiv text är de som behöver gå kursen igen då intyget blivit för gammalt.

 

Förnamn Efternamn Trygga Möten
Alexandro Maiorana HT 2018
Anders Malmström HT 2019
Ann-Helen Patomella HT 2019
Anna Törnqvist HT 2020
Birgitta Christensen HT 2018
Björn Lindberg HT 2018
Carl Carlheim-Gyllensköld HT 2019
Dan Nyquist HT 2020
David Alton HT 2020
Edith Arnell HT 2020
Emma Tengdahl HT 2020
Erik Aronsson HT 2018
Fredrik Nohrborg HT 2018
Fredrik Frejd HT 2018
Fredrik Thunberg HT 2019
Freja Linusson – Hahn HT 2019
Gabriella Sahlin HT 2019
Georg Madisson HT 2020
Gustaf Ullberg HT 2018
Gustav Malmer HT 2018
Göran Kennebäck HT 2018
Göran Linné HT 2019
Henrik Wiechel HT 2020
Hjalmar Nyquist HT 2020
Jan Örnstedt HT 2020
Janice Sahlstrand HT 2020
Janna Bergvall HT 2018
Jenny Jellerbo HT 2020
Jens Pettersson HT 2020
Johan Hansson HT 2019
Karolina Ininbergs HT 2019
Katarina Flood HT 2019
Magnus Johansson HT 2020
Magnus Nilsson HT 2018
Manfred Levin HT 2020
Marie Ericsson HT 2019
Martin Strandberg HT 2019
Marty Clunas HT 2020
Miranda Ruiz Fishman HT 2020
Mona Khojasteh Hallén HT 2019
Nahal Golsirat HT 2020
Nassim El Amrani HT 2020
Niklas Fredriksson HT 2018
Olof Gudmundson HT 2020
Pelle Avemo Hådell HT 2020
Philip Beckman HT 2020
Pierre Sahlstrand HT 2020
Roger Nilsson HT 2019
Rolf Berglund HT 2018
Sophie Beckman HT 2018
Stefan Aronsson HT 2019
Styrbjörn Wegler HT 2018
Tilde Schlager HT 2018
Torbjörn Einarsson HT 2019
Tova Jarnerud HT 2020
Vendela Magnusson HT 2018
Viktor Kalin HT 2020
Wilma Gill HT 2020
Ylva Tegnér HT 2020
Åsa Sandler HT 2018