I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 600 kronor per termin för det första barnet i familjen, 550 för nästkommande.

Ledare betalar inte avgift till kåren utan endast till distrikt och Scouterna. För närvarande (2013) 128:-/termin.

Medlemsavgiften faktureras från distriktet, och skall således inte längre betalas in till vårt plusgirokonto.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Stödmedlemmar

Stödmedlemmar får gärna betala en stödavgift direkt till kåren till vårt plusgiro 15 13 47-2. Märk med stödavgift och namn.