Varför?
Utveckla sig själv och sitt ledarskap när vi skapar en rolig och meningsfull fritid för barn och unga.

Scouterna finns till för, och leds av, unga med stöd av vuxna. Som vuxen har vi en viktig roll. Vi fungerar som mentor och förebild där det är vi som ger våra barn och unga möjligheter att växa som människor och bli redo för livet.

Att vara scoutledare i Sjöscoutkåren S:t Göran är oerhört roligt. Att få se våra spårarscouter klara första natten på en hajk eller övernattning utan hemlängtan, att se våra upptäckarscouter möta motgångar med ett leende på läpparna eller att se våra äventyrarscouter ta sina första steg ut i världen – det ger en kick utan motsvarighet.

Tillsammans med våra ledarkollegor och scouter är vi med om en fantastisk resa där bara vi sätter gränserna. Och vad kan väl vara viktigare än att dela med sig lite av det bästa man själv har till en växande generation?

Det är vi engagerade ledare som gör verklig skillnad för våra scouter. Just nu är det viktigare än någonsin att erbjuda barn och unga en bra, intressant och meningsfull fritid.
Där spelar vi i Sjöscoutkåren S:t Göran en viktig roll.

Genom oss får barn och unga lära sig hur demokrati fungerar, varför tolerans och förståelse är viktigt och framförallt hur man är en schysst kompis och medmänniska.

Vi har ett scoutprogram som går ut på att scouterna hela tiden ska utmanas på sin individuella nivå och efter sina förutsättningar. Genom olika scoutledarutbildningar och möten med scouter och andra scoutledare får vi chansen att utbildas, utveckla vårt ledarskap och växa som människor.

Du behöver inte själv ha varit scout som barn för att vara en bra ledare, det viktiga är ditt engagemang. Scoutingen lär du dig tillsammans med scouterna.


 

Det här förväntar vi oss av dig som vill bli ledare.

  • Att innan du börjar som ledare genomgått webbkursen ”Trygga Möten”, Trygga Mötens webbkurs syftar till att skapa ledare som vågar agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid! Gå webbkursen HÄR!

Genom kursen utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Möten-kursen vart tredje år. Du måste vara medlem i kåren för att kunna gå kursen.

  • Att under första terminen försöka gå kursen ”Leda Scouting”. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda scouting ger dig möjlighet att välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildning just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.

Leda scouting 12 timmar. Ger möjlighet till att ”göra” scouting.

Leda scouting – i korthet 6 timmar. Ger möjlighet till att förstå scouting.

 

  • Att delta på avdelningens veckomöten, vara i god tid till möten för att förbereda och stanna kvar efter mötet tills lokalen är återställd och städad.
  • Att ca 2 ggr/ år i möjligaste mån delta på kårens ledarhelg/utbildning, ibland sker det kvällstid under ett par kvällar och ibland åker vi tillsammans bort en helg.
  • Att i möjligaste mån delta på de hajkerna/övernattningar/läger som avdelningen tillsammans kommit överrens om.
  • Att du ställer upp minst två terminer annars får ditt barn som fått förtur i kön sluta ihop med dig och åter ställa sig i kön.

Det här förväntar vi oss av dig som vill bli funktionär.

Vi har ett flertal grupper i kåren med olika funktionärsposter som är minst lika viktiga som att vara ledare på en avdelning.
Exempel på grupper är:

Kårstyrelsen

Kassör
Mål med rollen:
Hantera kårens ekonomi inkluderande betalningar, bokföring och rapporter.
Inför kårstämma göra bokslut samt budget för kommande år.

Båtgruppen

Båtfogdar (Båtansvariga)
Mål med rollen:
Koordinera skötsel av kårens båtar inkluderande hamnplats, varvsplats,
sjösäkerhetsregler och liknande.

Båtfadder
Mål med rollen:
Utföra skötsel och underhåll på kårens båtar. Delta på båtupptagning på hösten och sjösättning på våren. Förbereda båtarna inför vintern, och vårrusta dem inför seglingssäsongen. Delta på båtfixdagar som oftast är förlagt några kvällar och  helger per termin.

Villagruppen

Hustomtar
Mål med rollen:
Utföra skötsel och underhåll på kårens ”Villa”. Hantverkare såsom snickare, elektriker, rörmokare ja allt som är bra och kunna när man ska ta hand om en 1700-tals villa.
Bistå vid enklare reparationer, om/tillbyggnationer.


Har du några frågor på hur du kan bidra till att göra ungdomar redo för livet? Tveka inte och höra av dig.

Vi hoppas inom kort kunna välkomna dig till vårt ledarteam och har du några frågor så tveka inte att höra av dig!

Vi investerar gärna i dig och erbjuder alla utbildningar som krävs om du kan tänka dig investera tid för att tillsammans med oss göra barn och ungdomar redo för livet!

Scouthälsningar