Skicka en rapport om båtstatus via Seglingsrapporten efter varje användning.

För att få meddelandena, gå med i båtgruppen och följ status.

Alla gamla  mail till gruppen finns på https://groups.google.com

Använd inte båtar som är besiktigade eller över de begränsningar som står på denna sida. Om fel på denna sida, skicka mail till batgrupp@stgscout.se och web@stgscout.se och be om uppdatering.

Båt Datum Status Besiktning Begränsningar/anmärkningar
Avanti Bugg 2023-05-09 OK Besiktigad (Miranda)
Avanti Riff 2023-05-09 OK Besiktigad (Miranda)
Avanti Shake 2023-05-21 Ej klar Ej godkänd. Spricka under master
Avanti Toy 2023-05-09 OK Besiktigad (Miranda)
Hräsvelg 2023-05-07 OK Besiktigad (Claes) Tillfällig hamnplats på SSK vid Tranebergsbron.
Gasolslangar bör bytas
Are (H-båt) Sjösätts 17/6
Följebåt Ockelbo 2023-05-23 Tveksam El-problem som gör att motorn stannar ibland
Följebåt Pioner 2023-05-01 OK Lanternor saknas/trasiga. Får ej användas i mörker
Följebåt WestStream 2023-05-21 OK Durken läcker lite luft och komme att behöva bytas
RS Hubba 2023-05-09 OK Besiktigad (Elsa)
RS Bubba 2023-05-09 OK Besiktigad (Elsa)
Laser Bug 1-3 2023-05-03 Kollade av Fabien.  Saknar pinnbultar i 2 roder
Optimist 1-10 2023-05-03 Kollade av Fabien