Kåren har 4 nivåer av skeppare, se Säkerhetsbestämmelserna.

En mail-lista, skeppare@stgscout.se går till alla flagg-, A- och B-skeppare.

Flagg-skeppare (A-skeppare med examinationsrätt för B-/A-skeppare)

Maillista: flagg-skeppare@stgscout.se

 • Peter Lundin
 • Janna Bergvall

A-skeppare (18år med Kustskepparintyg)

Maillista: a-skeppare@stgscout.se

 • Torbjörn Einarsson
 • Claes Beckman
 • Stefan Aronsson
 • Maya Fogelberg
 • Sami Hoikkanen
 • Göran Kennebäck
 • Iris Einarsson
 • Styrbjörn Wegler
 • Fredrik Frejd
 • Lisa Holmqvist
 • Petrus Harlén
 • Philip Beckman
 • Filip Lindblad
 • Gustav Malmer

B-skeppare (15år eller utmanare med Förarintyg)

Maillista: b-skeppare@stgscout.se

 • Ida Åkerholm
 • Mats Lewan
 • Ellinor Söderhäll
 • Alicia Nathansson Thulin
 • Tilde Schlager
 • Mikael Kruhsberg

C-skeppare

 • Ludvig Florman
 • Erik Bredenwall
 • Kasper With
 • Gustaf Wessling
 • Hjalmar Nyquist
 • Johan Tell
 • Charlotte Söderlund
 • Ella Kennebäck
 • Hanna Blomberg
 • Isaac Johansson
 • Svante Zeidlitz
 • Edvin Wilén
 • Måns Gradén
 • Miranda Ruiz Fishman
 • Freja Linusson Hahn
 • Jonatan Edlund
 • Vilmer Vedin
 • Louis Lesage
 • Oscar Broman
 • Elinn Nyberg
 • Theo Stiebel
 • Viktoria Uggla
 • Oskar Wilen
 • Edvin Graden
 • Ingrid Aronsson
 • Selma Roos
 • Sophie Beckman
 • Thea Madison

Besiktningsmän för båtar (2018)

Våra båtar behöver också besiktigas för att vi skall veta att de är sjödugliga. Det görs av besiktningsmän efter sjösättning och riggning och genom att respektive besiktningsprotokoll fylls i.

 • Peter Lundin
 • Sami Hoikkanen
 • Claes Beckman