Här är våra säkerhetsbestämmelser för sjöverksamheten, besiktningsdokument för våra båtar, och vårt senaste märkessystem.

I säkerhetsbestämmelserna finns även de nivåer på skeppare som vi har beskrivna. Du som skeppare bör regelbundet uppdatera dig på dessa för att upprätthålla god kännedom om kårens säkerhetsbestämmelser.

.Säkerhetsbestämmelser_2017-02-19

En lista på kårens Flagg-, A-, B- och C-skeppare finns här.