Här är våra säkerhetsbestämmelser för sjöverksamheten, besiktningsdokument för våra båtar, och vårt senaste märkessystem.

I säkerhetsbestämmelserna finns även de nivåer på skeppare som vi har beskrivna. Du som skeppare bör regelbundet uppdatera dig på dessa för att upprätthålla god kännedom om kårens säkerhetsbestämmelser.

En lista på kårens Flagg-, A-, B- och C-skeppare finns här.