Villan & varvet

Vi håller till på Kungsholmen och Lilla Essingen centralt i Stockholm

Under sommarhalvåret seglar vi oftast med utgångspunkt från Varvet på Lilla Essingen. På vintrarna håller vi till i vår villa Mårten Triewalds Malmgård. Där har vi också uppskattade caféer ett flertal lördagar och söndagar varje år.

Det finns restriktiva möjligheter att hyra villan för scouting och vissa andra verksamheter. Lär mer under Bokning.