Krisplan

Vi håller på att ta fram en krisplan. Förhoppningsvis klar att besluta om på kårstämman 2017.

Ett utkast finns nedan.