Allmän fotopolicy

Enligt beslut på kårstämman 2014 gäller följande:

Om inte förälder eller myndig scout fyllt i formuläret nedan, eller fyllt i annan specifik handling som lämnats till avdelningsledare, tillämpas följande allmänna fototillstånd inom kåren:

Ledare och andra aktiva i kåren vill kunna kommunicera bilder av scouter och scoutaktiviteter i syfte att främja kårens och annan scout-verksamhet. Publicering av foton kan i detta syfte ske på hemsidan, på andra scout-relaterade sidor och i slutna grupper på sociala medier, samt i dokument som produceras av kåren eller annan scoutverksamhet. Scouternas namn kommer inte att finnas med i anslutning till bilden eller i dess metadata utan särskilt tillstånd (t.ex. vid intervju).

Varje avdelning kan ha en egen Facebook-grupp. Denna skall vara sluten och endast vårdnadshavare och närstående släktingar där vårdnadshavaren gett tillstånd, samt kårens ordförande har access till denna sida. Vårdnadshavare kan stå kvar i gruppen även efter att respektive barn flyttat upp till en högre avdelning eller slutat.

Detta gäller alla medlemmar i kåren, om inte dessa registrerats för att undantas genom att fylla i formuläret nedan:

Undantag från fototillstånd

  • Medlemsnummer i Scoutnet (https://scoutnet.ssf.scout.se) Logga in med den emailadress som scouten registrerats med, alternativt be avdelingsledaren om hjälp att komma in.

Kåren kommer att upprätthålla en skyddad sida där det står vilka scouter som är undantagna från det allmänna fotograferingstillståndet.