Motion till kårstämman 2016

Senaste datum är 31/1.