Motion 2019 (senast 3/2)

Motion till kårstämman den 17/2 2018
  • Vad?
  • Varför?
  • Hur?
    Om ja, bör ni diskutera detta på avdelningen och inte på stämman. Förslaget kommer då inte att behandlas som en motion, men kan skickas till berörd avdelning.
  • Vem som skrivit detta. Någon från denna grupp bör också vara på stämman och presentera förslaget.