Motion till kårstämman 2018

Fylls i senast 4/2 2018.