Kårstämma 2018

Söndagen den 18 februari 2018 klockan 10.00 (- 15.00) håller vi vår årliga kårstämma i Sjöscoutkåren S:t Göran. Stämman, som är öppen för alla medlemmar, äger rum i Villan, Mårten Triewalds Malmgård, Gjörwellsgatan 29 på Kungsholmen i Stockholm.

Dagordning för Kårstämma i Sjöscoutkåren St Göran 2018-02-18.

Motioner
Sista dag för motioner är den 4/2 (2 veckor innan stämman enligt stadgarna). Alla motioner skall matas in ett formulär (länk till vänster eller här).

Anmälan

För att kunna planera mötet inklusive mat, vill vi att alla anmäler sig senast onsdag 14/2. Detta görs i länken till vänster, eller här.