Kårstämma 2016

Söndagen den 14 februari 2016 klockan 10.00 håller vi vår årliga kårstämma i Sjöscoutkåren S:t Göran. Stämman, som är öppen för alla medlemmar, äger rum i Villan, Mårten Triewalds Malmgård, Gjörwellsgatan 29 på Kungsholmen i Stockholm.

Hållpunkter för dagen (se dagordningen för mer detaljer):

Vi samlas och inleder stämman klockan 10.00.

Ungefär 10:30- ung 12:00 är det diskussion kring årets motioner på ett Påverkanstorg.

Sedan blir det lunch.

Därefter (ung kl 13?) blir det samling i ”Plenum” där vi går igenom att som behöver beslutas inklusive motioner och vad som kommit fram på påverkanstorget.

Hur lång tid stämman tar beror bl.a. på antalet motioner men räkna med 4-5h.

Sista dag för motioner var den 31/1 (2 veckor innan stämman enligt stadgarna).

Vi har fått in 23 motioner som har samlats ihop till 15 frågor på vilka styrelsen svarat.

Motioner med svar finns här. Dessa kommer att diskuteras under påverkanstorget.

Verksamhetsberättelsen för 2015 finns här.

OBS!! Vi vill att ni anmäler nedan att ni kommer till stämman så att vi vet hur många som ska ha mat. Så tidigt som möjligt men senast den 12/2 vill vi ha anmälan