Kårstämma 2014

Söndagen den 9 mars 2014 klockan 11.00 håller vi vår årliga kårstämma i Sjöscoutkåren S:t Göran. Stämman, som är öppen för alla som vill deltaga, äger rum i Villan, Mårten Triewalds Malmgård, Gjörwellsgatan 29 på Kungsholmen i Stockholm.

Endast de som är medlemmar i Sjöscoutkåren S:t Göran – och har betalat sin senaste medlemsavgift – har rösträtt på stämman. Vi vill veta om ni kommer på stämman. Hru ni meddelar det kommer att meddelas senare. Det kommer även att skickas ut uppdaterad och kompletterande information innan stämman.

Just nu har vi fått in cirka 22 motioner (förslag) som finns uppsatta i villan så ni kan se vad de olika förslagen är.

OBS!! Vi vill att ni anmäler att ni kommer till stämman så att vi vet hur många som ska ha mat.

 

Hållpunkter för dagen:

Vi samlas och inleder stämman klockan 11.00

Dagordningen för stämman skickas med detta mejl och innehåller mer detaljerad info om vilka punkter som ska behandlas på stämman.

Efter inledande val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare går vi igenom de motioner och propositioner som ska behandlas på stämman. Fram till det kan du komma med kompletteringar och lägga till motioner om du vill.

Stämman fastställer även en röstlängd, dvs en lista på de som är närvarande och har rösträtt. Man kan inte rösta om man inte är på plats på stämman.

 

Sedan bryter vi för ett så kallat påverkanstorg. Det innebär att vi bemannar stationer i Villan där varje fråga kan diskuteras. Där kan du ställa frågor om vad förslaget innebär och komma med egna förslag och tillägg på hur detta ska beslutas senare. Mer info om var de olika förslagen finns och vem som är ansvarig för vilken fråga kommer vi att berätta innan vi bryter stämman för påverkanstorget.

 

När vi känner att allt är färdigdiskuterat och alla är nöjda med den information och de möjligheter de fått att säga sin mening om förslagen äter vi en gemensam lunch. Eftersom vi inte vet hur långt påverkanstorget blir kan vi inte ange en exakt när vi äter. Det kommer att finnas frukt och drycker så att vi klarar oss fram till lunch.

Efter lunchen samlas vi igen och återupptar stämmans dagordning.

Först berättar den gamla styrelsen om hur året varit och hur ekonomin skötts. Stämman får sedan rösta om man tycker att styrelsen har arbetat på rätt sätt och använt kårens pengar enligt besluten från förra stämman. Kårstyrelsen föreslår även en budget för 2014.

Sedan tar vi beslut om vart och ett av de förslag som har kommit in till stämman. Mötesordföranden har dessutom lagt till de synpunkter som kommit in under påverkanstorget och ställer nu de olika förslagen mot de alternativ som ni har kommit fram till under påverkanstorget. Nu har ni chansen att rösta på de förslag som ni gillar och tycker att stämman ska besluta.

Efter detta väljs den nya styrelsen och de funktionärer som skall utses på stämman. Valberedningen lägger fram sitt förslag och du har möjlighet att komma med egna förslag på alternativ.

Till sist frågar ordföranden om det finns några ytterligare frågor som någon vill ta upp på stämman och därefter avslutas stämman.

 

Det är som sagt svårt att säga exakt vilka tider som gäller, det beror på diskussioner och om det blir långa omröstningar etc. Var beredd på att stämman kan ta mellan 2-4 timmar.

 

För styrelsen och med scouthälsningar,

Fredrik Thunberg

Kårordförande Sjöscoutkåren S:t Göran