Dokument

Redovisning av utgifter eller förskott
Om du har lagt ut pengar för kårens räkning redovisar du kvittona tillsammans med denna blankett och skickar till kassören. Du kan ladda ner PDF för att fylla i och skicka via mejl eller så fyller du i Google Forms här.

Lägerbidrag 

Används för att få extrabidrag för allt från övernattning till läger. Blankett finns under mallar i kårens Team Drive (Logga in med ditt stgscout.se konto hos Google). Finns också på Idrottsförvaltningens hemsida.

  • Kårens kundnummer: 4140027
  • Kårens namn: Sjöscoutkåren S:t Göran
  • Skicka till bidrag@stgscout.se så att det tas om hand.

Närvarokort

Används för att notera närvaro på möten. För övernattningar och läger skall istället lägerbidrag sökas. Finns också på kårens Google Team Drive.

Medlemsansökan

Se sidan Bli Scout.

Blanketter hos idrottsförvaltningen.

Idrottsförvaltningen har blanketter för lägerbidrag och närvaro om du inte får tag i kårens egna.