Engagera dig som ledare!

Ett utmärkt sätt att engagera sig i kåren är att bli ledare på en avdelning. Vid terminsplaneringen är det ofta ett pusslande att få ihop våra ledarteam och därför vill vi gärna ha din intresseanmälan!