Utmanarna 15-18 år

dd

Vårt utmanarscoutlag heter Drakdräparna. Utmanarscoutingen handlar om att utvidga sina gränser, i sig själv och i världen.

”Drakdräparna, vi diskuterar, konspirerar och transpirerar om allt som rör oss och andra. För vi är ju kanske Stockholms skönaste lag, trots allt?” – S.Tullstedtalder-utmanare

Utmanarna träffas under flera tillfällen i varje vecka – utöver det åker många på arrangemang, läger eller till Vässarö och jobbar. Utmanarscoutingen är social, man träffar många andra scouter, bygger kontaktnät och jobbar i grupp. Seglingen tas också till nya nivåer – målet är att alla ska utveckla sitt intresse för att både kunna låna kårens båtar på egen hand och kanske i framtiden skaffa egen båt.

 

Terminsprogram

 

Kalendarium

Avdelningsledare

Emelie Graham

AL Drakdräparna
E-post: emelie.graham@stgscout.se

Rolf Berglund

Ledare Drakdräparna
E-post: rolf.berglund@stgscout.se

Stefan Aronsson

AL Drakdräparna A-Skeppare
E-post: stefan.aronsson@stgscout.se