Stimmet

Stimmet är en spåraravdelning som träffas på måndagar kl 18.00-19.30.

Vi har 4 patruller: Abborren, Makrillen, Mörten och Spiggen.

Avdelningsledare

Gustav Malmer

Vice AL Konvojen Styrbord
E-post: gustav.malmer@stgscout.se

Vice Avdelningsledare

Övriga ledare: 

Övriga ledares namn finns i programmet.